Regulamin KIDS ADVENTURE

REGULAMIN
konkursu rowerowego " KIDS ADVENTURE"
dla dzieci w wieku lat od 3 do 12.

 
1. Organizator:

QUESTSPORT EWA WŁOSZCZOWSKA
ul. Wiejska 52B
58-506 Jelenia Góra
TEL. 75 7522635

2. Celem konkursu jest  promocja dyscypliny kolarskiej wśród dzieci i młodzieży.

3. Uczestnicy konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Uczestnicy muszą posiadać rower oraz obowiązkowo kask rowerowy.

Kategorie wiekowe uczestników:

I KATEGORIA - dzieci urodzone w latach 2004-2002; lata 10-12
II KATEGORIA - dzieci urodzone w latach 2008-2005; lata 6-9
III KATEGORIA - dzieci urodzone w latach 2011-2009; lata 5-3

4. Zadania konkursowe

Konkurs składa się toru przeszkód zawierającego 6 zadań:


Za prawidłowe (dokładne) pokonanie przeszkody dziecko otrzymuje maksymalnie 3 punkty. Przy jednakowej liczbie punktów zadecyduje czas przejechania slalomu.

 5.  Czas i miejsce trwania konkursu

Konkurs odbędzie się w dniu: 20.09.2014 r. o godz 12.30 , przy Pałacu Paulinum na ul. Nowowiejskiej 62 w Jeleniej Górze. Zgłoszenia będą przyjmowane do godz 11.30 w czarnym namiocie firmy QUESTSPORT. Dekoracja odbędzie się po zakończeniu konkursu.

6. Nagrody i wyróżnienia

Każdy uczestnik otrzyma koszulkę kolarską oraz dyplom. Zwycięzcom w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone podczas dekoracji atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Fundatorami nagród rzeczowych są firmy: QUESTSPORT, WOJCZAL BIKE, ENERVIT, FHU SPORT SERWIS WĄS.


7. Postanowienia końcowe.
1) zdjęcia wykonane podczas konkursu mogą być wykorzystywane do publikacji (np. kalendarz), jak również do zamieszczenia ich na stronie internetowej organizatora,
2) uczestnicy konkursu akceptują zasady zawarte w regulaminie,
3) w sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Organizator Konkursu.